Aptis testuje znalosti angličtiny, které odpovídají vašim potřebám. Společnost může jednak otestovat všechny čtyři jazykové komponenty - čtení, psaní, poslech a mluvený projev společně se základní části (gramatika a slovní zásoba) nebo si zvolit pouze jeden komponent. 

co obsahuje část testu psaní

Komponent psaní se skládá ze čtyř částí a trvá až 55 minut. Budete v něm vyplňovat formuláře, simulovat konverzace na sociálních sítích a psát emaily. Všechny části testu opravuje examinátor British Council. Délka jednotlivých částí je pouze orientační.

  • Doplňování slov: v této části budete mít za úkol doplnit slova do formuláře, nebudete tedy muset psát celé věty.  
  • Psaní krátkého texu: i v této části se vyplňuje formulář, tentokrát celé věty.
  • Psaní odpovědí: táto část probíhá na bázi komunikace na sociálních sítích. Budete mít za úkol odpovědět na tři otázky.
  • Formální a neformální dopis: v této části budete mít za úkol napsat dva emaily - jeden neformální svému známému, druhý formálnější neznámé osobě. 

výsledky testu aptis

Výsledky testu vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Každý komponent bude ohodnocen zvlášť na stupnici A1-C. Pokud budete skládat všechny čtyři části testu, dostanete také celkový zprůměrovaný výsledek.

Externí odkazy