Aptis speaking video

Ústní část testu je rozdělena do 4 částí a její složení trvá 12 minut.

Vaše odpovědi budou nahrány a ohodnoceny examinátorem British Council. Užitečné rady:

  • Ujistěte se, že jste porozuměli otázce a odpověděli přiměřeně a na celý dotaz.
  • Neodpovídejte jednou větou, pokuste se vysvětlovat.
  • Mluvte zřetelně a do mikrofonu, sledujte si čas.
  • Před dnem testování si co nejvíce procvičujte mluvený projev. Nezabývejte se příliš tím, jestli děláte chyby. Místo toho se zaměřte na přesnost odpovědí a jejich obsah.
  • Řeč si nahrajte se. Pokuste se zlepšit slovní zásobu, výslovnost a sebedůvěru.