Shakespearův Othello

Středa 26. listopadu 2014 -
19:00 do 23:59
Městská knihovna v Praze

British Council si Vás dovoluje pozvat na jednu z mimořádných akcí, kterými připomínáme 450. výročí narození W. Shakespeara – anglického dramatika a básníka světového významu a vlivu. 

Tato hra má rychlý spád a dramatický děj. Poukazuje na výjimečnou přesvědčovací moc slova. Othello si získá lásku Desdemony  silou svého slova, Jago Othellovu lásku promění v žárlivost opět silou slova. Děj se odehrává v Benátkách na pozadí bojů s Turky. Přijďte nahlédnout do díla, ve kterém se hraje o hranice mezi křesťanstvím a islámem, civilizací a barbarstvím, dobrem a zlem.

Vaším průvodcem bude skvělý anglista, překladatel a znalec Shakespearova díla prof. Martin Hilský.

Vstupné: 60 Kč 

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.