Date
Čtvrtek 22. března 2018 -
19:00 do 21:00
Místo konání
Městská knihovna, Praha

Profesor Martin Hilský nám přiblíží, co hudba znamenala v Shakespearově době a jakým způsobem ji Shakespeare ve svých hrách a básních reflektuje. Řeč bude o komediích (především Kupec benátský a Večer tříkrálový) a sonetech (např. sonet č. 8 a 128). 

Přednáší:

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).