©

Tomáš Belloň

Date
Čtvrtek 22. února 2018 -
19:00 do 20:30
Místo konání
Městská knihovna v Praze

Možnost dozvědět se více o době anglické renesance v době vlády Alžběty I. nám ve své přednášce nabízí profesor Martin Hilský. Provede nás Londýnem konce 16. století  a tentokrát se zaměří  především na životní podmínky lidí neprivilegovaných. Nechá nás nahlédnout do dílny W. Shakespeara a ukáže nám, jak se životy prostitutek, zlodějíčků a dalších lidí žijících na okraji společnosti odrazily v jeho dramatickém díle.

 

Přednáší

portrét Prof. Martina Hilského

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

prof. Martin Hilský je anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Je držitelem řady významných ocenění (např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Medaile Za zásluhy, Cena Toma Stopparda, Cena Josefa Jungmanna, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy, Česká hlava).