Kvalitní předškolní vzdělávání

V našich kurzech angličtiny pro předškoláky se Vaše dítě bude učit angličtinu přirozeně prostřednictvím her, písniček, říkanek, příběhů, tvořivé činnosti, pohybu a jednoduchých divadelních aktivit.

Každému dítěti je věnováno dostatek pozornosti, aby mohlo naplno využít svůj potenciál. Naše hodiny jsou interaktivní. Díky tomu si bude Vaše dítě věřit a naučí se angličtinu používat přirozeně a sebejistě.

Bezpečné a inkluzivní vzdělávací prostředí

Snahou British Council je, aby všechny děti i jejich rodinní příslušníci měli pocit, že jsou součástí vzdělávacího procesu, cítili se bezpečně a byli respektováni. Všechny děti považujeme za individuality, nasloucháme jejich hlasu a chováme se k nim s úctou. British Council je držitelem certifikátu bezpečného prostředí pro děti (Keeping Children Safe Certification).

Pravidelná zpětná vazba a kontakt s učitelem Vašeho dítěte

Rodiče průběžně informujeme o tom, jak se dítě zapojuje do výuky a jaké dělá pokroky. V pravidelných intervalech poskytujeme písemné hodnocení a rodiče mají rovněž příležitost setkat se s učitelem svého dítěte. Při zvláštních příležitostech (např. besídky, vystoupení připravená dětmi) se mohou rodiče přijít podívat na výsledky práce svých dětí osobně.

Nadšení a kvalifikovaní učitelé

Naši učitelé mají všechny nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné pro rozvoj jazykových a komunikačních dovedností i učebních návyků u velmi malých dětí. Zároveň si nadále soustavně prohlubují své vzdělání, aby mohli dětem poskytovat co nejkvalitnější vzdělávací prostředí.

Kurzy pro Vaše děti

Early Years Plus - školička (4-6 let)

Angličtina pro nejmenší. Naše školička Early Years Plus nabízí dětem zábavné a motivující učení v interaktivním duchu.

  • 2 x 180 minut (6 hodin) týdně
  • maximálně 12 dětí ve skupině 

Early Years Plus - Kurz pro děti (5-7 let)

Kurz angličtiny pro předškoláky. Naše hodiny jsou interaktivní. Díky tomu si bude Vaše dítě věřit a naučí se angličtinu používat přirozeně a sebejistě.

  • 2 x 60 minut týdně
  • maximálně 14 dětí ve skupině.

 

 

 

Potřebujete poradit?