poslední aktualizace: 4. března 2021

Jsou nějaké změny v organizaci kurzů v souvilosti s novým vládním nařízením?

Vzhledem k epidemiologické situaci pokračuje výuka kurzů online do konce druhého trimestru (do soboty 27. března, včetně). Online kurzy mají stejnou hodinou dotaci jako kurzy prezenční. Ačkoliv plánujeme, že třetí trimestr (od 6. dubna do 28. června) bude probíhat prezenčně, je možné, že bude nutné zahájit trimestr online. Pokud jste zaregistrováni na třetí trimestr, tato informace bude komunikována naším zakáznickým servisem před začátkem trimestru. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekcích Virtuální učebna pro dospělé a Virtuální učebna pro děti a mládež

Na každou prezenční lekci angličtiny si prosím opatřete následující:

 • sešit na poznámky a psací potřeby; vzhledem k preventivním hygienickým opatřením je nebudeme poskytovat 
 • láhev na vodu
 • roušku, která je povinnná během kurzu

Jaká budou bezpečnostní opatření ve třídách a prostorách po obnovení prezenčních kurzů?

Vaše zdraví je pro nás prioritou a v souladu s vládními pokyny jsme zavedli následující postupy, abychom zajistili, že výukové centrum je pro studenty i zaměstnance co nejbezpečnějším místem:

 • Dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici při vstupu i odchodu z výukového centra
 • Doby přestávek budou rloženy, aby se minimalizoval kontakt mezi skupinami studentů
 • Učebny budou po celý den pravidelně uklízeny
 • Toalety a často používané povrchy budou pravidelně uklízeny 
 • Žádáme studenty, aby dodržovali aktuální doporučené směrnice pro společenský odstup.
 • Děti budou vyzvány, aby si při příchodu a během přestávek myly ruce vodou a mýdlem.
 • Dětem budou připomenuty požadavky na společenský odstup při příchodu, během hodiny a přestávek. 
 • Obličejová maska je povinná. 
 • Kvůli kontrole počtu osob v areálu budou rodiče požádáni, aby čekali venku a nevstupovali do prostor.
 • Studenti mohou vstoupit do prostor 10 minut před začátkem svého kurzu a měli by jít přímo do své učebny. 

Jak fungují a jaké jsou výhody kurzů pro děti a mládež Primary and Secondary Plus Online?

Více informací o tomto online kurzu je ke stažení zde.

Nemohu se přihlásit na platformu englishonlinelearn.britishcouncil, jak mám postupovat?

V mezinárodním tisku se v poslední době objevilo mnoho obav ohledně bezpečnostních rizik spojených s platformou Zoom. Jak je zabezpečena ochrana zákazníků vzhledm k těmto rizikům?

Naše využití Zoom bylo zkontrolováno a odsouhlaseno týmy British Council v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí a ochrany bezpečnostních údajů. Opatření, která jsme zavedli, řeší rizika, která byla nahlášena.

Bezpečnost našich zaměstnanců a studentů je naší prioritou a přijímáme následující opatření k ochraně našich zákazníků, kteří se účastní lekcí prostřednictvím Zoom:

1. Zabránění “zoom-bombing” – nežádoucí účastníci připojující se pomocí odkazu na lekce:

 • Zajišťujeme, že nežádoucí účastníci nemají přístup k našim lekcím na Zoom – “waiting room” je vždy aktivní a nikdo nemůže vstoupit do naší virtuální učebny, aniž by byl potvrzen učitelem. Stejně jako ve všech našich kurzech má učitel seznam studentů a přijímá pouze ty, kteří jsou v seznamu.
 • Pro platformu English Online existují další opatření, jelikož lekce jsou vytvořeny přímo na platformě English Online a uživatelé se mohou na Zoom lekci přihlásit pouze, pokud mají přihlašovací údaje pro English Online.
 • Odkazy na naše lekce nejsou veřejné a nejsou sdíleny mimo zaměstnance a studenty British Council.
 • Neustále platformu Zoom aktualizujeme, abychom měli jistotu, že využíváme nejnovější bezpečnostní verzi.

2. Další problémy spojené s platformou Zoom a s tím, co nežádoucí účastník dělá, když se dostane do online lekce. Zavedli jsme opatření, která tyto problémy řeší, i přesto, že máme předchozí opatření, která tomu zabraňují.

 • Chat – učitelé mají možnost blokovat chat, pokud je to nutné a soukromý chat není povolen.
 • Sdílení obrazovky – učitelé mají možnost v případě potřeby sdílení obrazovky zakázat.
 • Nahrávání – nepovolujeme nahrávání lekcí.

Můžeme vás ujistit, že budeme i nadále monitorovat problémy, které mohou nastat a spolupracovat s kolegy v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí a ochrany osobních údajů, abychom zvládli jakékoli riziko na této nebo jiné platformě použité k dodání naší online nabídky.