Poslední aktualizace: středa 7. července 2021

Jak mohu kontaktovat Zákaznické služby?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky, neváhejte nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo zanecháním online zprávy. Zde naleznete všechny kontaktní údaje. Navštívit nás můžete také osobně, naše kancelář je nyní otevřena od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00.

Jak probíhají letní kurzy angličtiny pro dospělé, děti a mládež?

Letní kurzy pro dospělé byly zahájeny 1. července. Letní tábor a kurzy pro mladé studenty začínají 12. července. Všechny naše letní kurzy probíhají prezenčně, pokud to vládní nařízení dovolí.

Jak budou probíhat podzimní kurzy angličtiny pro dospělé, děti a mládež od září 2021?

Plánujeme pořádat naše kurzy pro dospělé a mladé studenty prezenčně, pokud to vládní nařízení dovolí.

Jaká bezpečnostní opatření platí v učebnách a v prostorech školy?

Vaše zdraví je naší prioritou a v souladu s vládními pokyny jsme zavedli následující postupy, abychom zajistili, že výukové centrum bude pro studenty a naše zaměstnance co nejbezpečnější:

 • dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici u vstupu / výstupu do výukového centra
 • doby přestávek budou rozloženy, aby se minimalizoval kontakt mezi skupinami studentů
 • učebny se budou uklízet v průběhu celého dne
 • toalety a často používané povrchy se budou pravidelně uklízet
 • žádáme studenty, aby dodržovali aktuální doporučené směrnice pro rozestupy
 • děti budou vyzvány, aby si při příchodu a v době přestávky umyly ruce mýdlem a vodou
 • dětem budou připomínány požadavky na rozestupy - při příchodu, během vyučování a v době přestávek
 • mít zakrytá ústa a nos je povinné v budově, ale NENÍ povinné ve třídě
 • pro kontrolu počtu osob ve vnitřních prostorách British Council žádáme všechny rodiče, aby počkali venku a nevstupovali do vnitřních prostor
 • studenti mohou vstoupit do vnitřních prostor 10 minut před zahájením vyučování a měli by jít přímo do své učebny.

 Další podrobnosti najdete na naší stránce Zdraví a bezpečnost.

Jaká bezpečnostní opatření platí pro letní tábor?

Z naší strany bude zajištěno následující:

 • dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici při vstupu/u východu do učeben a prostor pro aktivity (dítě si může přinést vlastní dezinfekční prostředek do učebny)
 •  přestávky budou rozloženy tak, aby se minimalizoval kontakt mezi skupinami studentů
 • učebny a vybavení se budou uklízet v průběhu celého dne
 • všechny aktivity budou připravené tak, abychom zajistili zdraví a bezpečí dětí (např. děti budou pracovat v menších skupinách v bezpečné vzdálenosti, sportovní vybavení bude po každém použití dezinfikováno)
 • toalety a často používané povrchy se budou pravidelně uklízet
 • velikost tříd bude přizpůsobena tak, abychom zajistili dodržování požadované vzdálenosti mezi jednotlivci
 • Kylie Malinowska (Young Learner Coordinator pro British Council a zodpovědný pracovník pro letní tábor) bude zodpovědnou osobou za nařízení ohledně Covid-19.
 • všichni učitelé a asistenti budou vyškoleni tak, abychom zajistili bezpečí dětí po celou dobu tábora.
 • Anna Gurariy (Summer Camp Coordinator) bude na místě a bude schopna poradit dětem (v češtině), pokud se dítě nebude cítit bezpečně nebo bude nejisté.

Ve třídě není povinností roušku nosit, pokud Vaše dítě zachová vzdálenost 2 metry mezi jednotlivci, k čemuž budou třídy náležitě připravené a uspořádané.

Během venkovních a sportovních aktivit odpoledne není povinností roušku nosit, ale je nutné zachovat vzdálenost mezi jednotlivci a být ohleduplný k ostatním po celou dobu. 

Jak se mohu zaregistrovat na kurz angličtiny?

Registrace kurzu u British Council nikdy nebyla snazší. Přečtěte si prosím naše pokyny k registraci krok za krokem na následujících odkazech:

Zaregistrovat se na kurz – dospělí (18+)

Zaregistrovat se na kurz – Learning Time with Timmy (4-7 let)

Zaregistrujte se do kurzu – Primary Plus (7-11 let) 

Zaregistrujte se do kurzu – Secondary Plus (11 až 17 let)

Co se stane, pokud budou prezenční kurzy angličtiny znovu pozastaveny?

Čerpáme z odborných znalostí naší široké sítě výukových center po celém světě a nabízíme zážitek z virtuální učebny, který se již osvědčil.

Virtuální lekce pro dospělé jsou jako jakékoli jiné lekce ve třídě v British Council. Procvičíte si mluvení a psaní se svým učitelem a spolužáky v reálném čase a budete se věnovat párové a skupinové práci. Stejně jako v jakékoli jiné lekci si samozřejmě procvičíte své poslechové a čtecí dovednosti a naučíte se mnoho nového jazyka. Rozdíl je v tom, že lekce budou probíhat na platformě Zoom: uživatelsky přívětivého softwaru pro webové konference.

Virtuální lekce pro mladé studenty jsou koncipovány tak, aby pokrývaly stejné jazykové dovednosti a poskytovaly stejný pokrok jako běžné třídy. Virtuální učebny zahrnují živé lekce s učitelem a samostudium, které je třeba absolvovat online před a po každé živé lekci. Zavázali jsme se, že zajistíme, aby všechny děti mohly studovat v bezpečném a podpůrném prostředí, a naše platforma obsahuje řadu funkcí určených k zajištění bezpečnosti dětí, když jsou online.

Nemohu se přihlásit na platformu englishonlinelearn.britishcouncil, jak mám postupovat?

V mezinárodním tisku se v poslední době objevilo mnoho obav ohledně bezpečnostních rizik spojených s platformou Zoom. Jak je zabezpečena ochrana zákazníků vzhledm k těmto rizikům?

Naše využití Zoom bylo zkontrolováno a odsouhlaseno týmy British Council v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí a ochrany bezpečnostních údajů. Opatření, která jsme zavedli, řeší rizika, která byla nahlášena.

Bezpečnost našich zaměstnanců a studentů je naší prioritou a přijímáme následující opatření k ochraně našich zákazníků, kteří se účastní lekcí prostřednictvím Zoom:

1. Zabránění “zoom-bombing” – nežádoucí účastníci připojující se pomocí odkazu na lekce:

 • Zajišťujeme, že nežádoucí účastníci nemají přístup k našim lekcím na Zoom – “waiting room” je vždy aktivní a nikdo nemůže vstoupit do naší virtuální učebny, aniž by byl potvrzen učitelem. Stejně jako ve všech našich kurzech má učitel seznam studentů a přijímá pouze ty, kteří jsou v seznamu.
 • Pro platformu English Online existují další opatření, jelikož lekce jsou vytvořeny přímo na platformě English Online a uživatelé se mohou na Zoom lekci přihlásit pouze, pokud mají přihlašovací údaje pro English Online.
 • Odkazy na naše lekce nejsou veřejné a nejsou sdíleny mimo zaměstnance a studenty British Council.
 • Neustále platformu Zoom aktualizujeme, abychom měli jistotu, že využíváme nejnovější bezpečnostní verzi.

2. Další problémy spojené s platformou Zoom a s tím, co nežádoucí účastník dělá, když se dostane do online lekce. Zavedli jsme opatření, která tyto problémy řeší, i přesto, že máme předchozí opatření, která tomu zabraňují.

 • Chat – učitelé mají možnost blokovat chat, pokud je to nutné a soukromý chat není povolen.
 • Sdílení obrazovky – učitelé mají možnost v případě potřeby sdílení obrazovky zakázat.
 • Nahrávání – nepovolujeme nahrávání lekcí.

Můžeme vás ujistit, že budeme i nadále monitorovat problémy, které mohou nastat a spolupracovat s kolegy v oblasti kybernetické bezpečnosti, soukromí a ochrany osobních údajů, abychom zvládli jakékoli riziko na této nebo jiné platformě použité k dodání naší online nabídky.