Cambridge English: Let's Speak!

Metodický kurz Cambridge English: Let’s Speak! je určen pro učitele základních a středních škol. Zaměřuje se na výuku a hodnocení mluveného projevu na úrovni A2 a B1 Společného evropského referenčního rámce (CEFR). Tento projekt je poskytován zdarma institucemi Cambridge English Language Assessment, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národním institutem pro další vzdělávání.

Učitelé, kteří se zúčastní seminářů v jednom z našich zkouškových center, budou zařazeni do slosování o online metodický kurz zdarma. 

Cíle projektu:

  • Zvýšit povědomí  o tom, jak důležitý je mluvený projev pro celkový vývoj jazykových schopností.
  • Společně s učiteli se pokusit zjistit, jak zakomponovat do výuky mluvený projev.
  • Použít zkoušky Cambridge English jako praktické ukázky toho, že mluvený projev lze testovat způsobem, který je motivující, myslí v první řadě na studenta a má pozitivní       vliv na přístup ke studiu.
  • Představit učitelům praktická kritéria hodnocení mluveného projevu (kritéria Cambridge English) a způsob, kterým podporují konstruktivní zpětnou vazbu.
  • Prohloubit znalosti Společného evropského referenčního rámce.  

Průběh kurzu:

1. Učitelé se zaregistrují a vypracují před začátkem kurzu zadané úkoly

2. První seminář

3. Učitelé zakomponují procvičování mluvení do svých hodin, vyplní online cvičení na bázi videí; prostřednictvím diskuzního fóra mohou udržovat kontakt s tutorem

4. Druhý seminář

5. Učitelé si dohodnou výměnné návštěvy na školách kolegů z kurzu

6. Ukončení projektu

Zaměření seminářů

  • Aktivity na procvičování mluveného projevu
  • Kritéria pro popis a hodnocení mluveného projevu
  • Rady, jak poskytnout studentům konstruktivní zpětnou vazbu
  • Rady, jak správně a spravedlivě hodnotit mluvený projev
  • Učíme se od ostatních: možnost zpětné vazby výuky a hodnocení na principu peer-to-peer (tedy feedback od kolegů učitelů)

 

Prague

Dates Starting time Address
04/11/2016, 20/01/2017 15:00 British Council, Politických vězňů 13, Praha 1, 11000

Brno

Dates Starting time Address
09/11/2016, 11/01/2017 15:00 British Council, Solniční 12, Brno, 602 00

České Budějovice

Dates Starting time Address
09/11/2016, 18/01/2017 15:00 Britské centrum JU, Krajinská 2, Č. Budějovice, 370 21

Jihlava

Dates Starting time Address
10/11/2016, 12/01/2017 15:00 Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, 586 01

Olomouc

Dates Starting time Address
02/11/2016, 11/01/2017 14:00 Britské centrum KUP, Křížkovského 8, Olomouc, 771 11

Ostrava

Dates Starting time Address
28/11/2016, 09/01/2017 15:00 Britské centrum KMO, 28. října 2, Ostrava, 702 00

Pardubice

Dates Starting time Address
 11/11/2016, 09/01/2017 14:00 Britské centrum, Perštýnské nám. 54, Pardubice, 531 08

Plzeň

Dates Starting time Address
07/11/2016, 16/01/2017 16:00 Anglická knihovna SVK, Náměstí Republiky 12, Plzeň, 301 00

Zlín

Dates Starting time Address
04/11/2016, 13/01/2017 14:00 Gymnázium a JŠ s právem SJZ, T. G. Masaryka 2734-9, Zlín, 761 47