Kurz Basics for an English classroom

Akreditované doplňující studium didaktiky angličtiny

Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem: MŠMT 17733/2014-2-454. Akreditace platná do 16.9.2017. (Právní rámec je stanoven v dokumentech Ministerstva školství: §12, Zákon č. 563/2004 Sb. a Vyhláška No. 329/2013 Sb., §6b.) 

Tento kurz se zabývá klíčovými koncepty teorie komunikativního jazyka a základy jazykového studia a jazykové výuky. Kurz poskytuje komplexní úvod do didaktiky anglického jazyka se zaměřením na studenty cizího jazyka a konkrétní postupy ve třídě. Praktická 12hodinová část kurzu nabízí učitelům hlubší a praktičtější nácvik postupů při výuce slovní zásoby, gramatiky a čtyř jazykových dovedností (mluvený projev, poslech, čtení a psaní). 

Kurz je určen zájemcům z řad učitelů, ať už jsou kvalifikovaní nebo teprve začínají nebo se třeba vracejí do školy po delší pauze. Ti, kteří mají zájem o procvičení didaktiky angličtiny, mohou absolvovat buď pouze kurz TKT Essentials, všechny 3 moduly nebo pouze modul 1, případně pouze moduly 2+3 (bez 12hodinové prezenční praktické části). Učitelé, kteří kurz TKT Essentials absolvovali v minulosti a chtějí získat kompletní pedagogickou kvalifikaci, se mohou zúčastnit pouze 12hodinového metodického kurzu. 

Tento kombinovaný kurz se skládá ze dvou částí:  

 • kurz TKT Essentials, 70 hodin studia, e-learning ,
 • praktický kurz zaměřený na metodiku výuky angličtiny, 12 hodin.

Více informací a podrobnosti o přihláškách vám poskytne Marta Brichová, tel: 221 991 114.

Informace o kurzu

 • Zakončení kurzu

  Akreditace MŠMT
  Absolventi obdrží certifikát

 • organizace výuky

  70 hodin studia (15 týdnů), e-learning / 12 hodin (2 dny) prezenční praktická část

 • Jak se přihlásit

  Online registrace

 • cena

  4.300 Kč

Další kurz
Česká republika

úroveň uzávěrka přihlášek začátek kurzu
B1 12. září 2016 26. září 2016