Letní příměstský tábor

Dopoledne výuka angličtiny, odpoledne zábava v angličtině!

Hledáte zajímavý program pro své děti ve věku 6-15 let na letní prázdniny? Pošlete je na náš příměstský tábor s celodenním programem v angličtině. Letos nabízíme celkem 5 týdnů v červenci a srpnu.

Letos nově samostatný program pro mladší a starší děti

 • mladší děti 6-10 let
 • starší děti 11-15 let

Co děti čeká?

 • Dopoledne výuka angličtiny pod vedením našich zkušených učitelů.
  Děti si nenásilnou formou obohatí slovní zásobu, získají jistotu a zdokonalí se v komunikaci v angličtině.
 • Zajištěn teplý oběd a nápoje během celého dne.
 • Zábavný odpolední program v angličtině poskytne dětem mnoho příležitostí ke spontánnímu procvičení angličtiny. Každý týden trochu jiný program kombinující následující aktivity: sport, vědecké pokusy, divadlo, výtvarné činnosti
  Každý týden bude mít své hlavní téma a tomu budou přizpůsobeny všechny činnosti včetně náplně odpoledních aktivit. Pokud přihlásíte své dítě na více než jeden týden, rozhodně se nudit nebude.

Informace o kurzu

 • ORGANIZACE VÝUKY

  Dopoledne 3 hodiny angličtiny. 
  Odpoledne zábavný program v angličtině.

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Objednejte své dítě na vstupní test online.

 • cena

  6.500 Kč / týden (6.200 Kč / týden při platbě do 19.5. 2017)

  Slevy: 5% při platbě za 2 týdny, 10% za 3 týdny, 15% za 4-5 týdnů. Pro současné studenty British Council sleva 10% + sleva dalších 5%, když přivedete dalšího člena rodiny. Slevy lze kombinovat do maximální výše 15%.

  (Cena zahrnuje výuku, odpolední program, obědy, nápoje a občerstvení a veškeré výukové materiály a pomůcky.)

Příměstský tábor
ZŠ Červený vrch, Praha 6

  Dny Čas datum
Týden 1 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 10.-14. července
Týden 2 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 17.-21. července
Týden 3 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 24.-28. července
Týden 4 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 31. července-4. srpna
Týden 5 pondělí-pátek 09.00 - 17.00 7.-11. srpna
Kontaktní telefony:  
British Council (recepce): +420 221 991 160
Kontakt na koordinátora na místě:  +420 777 492 946
+420 770 134 289

Program a časový rozvrh

Přibližný časový rozvrh tábora.
Program se může týden od týdne lišit:

09.00-12.15  lekce angličtiny včetně přestávek 
12.15-13.45 oběd 
13.45-17.00 odpolední program

Nejčastější dotazy

Jaký je program tábora?

Program se skládá ze 3 dopoledních vyučovacích hodin, které jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými učiteli British Council. Poté následuje oběd a odpolední aktivity v angličtině. Hodiny budou zaměřeny především na rozvoj komunikace a poslechu v angličtině.

Co se mé dítě naučí? 

Vaše dítě získá větší sebedůvěru a plynulost při používání angličtiny. Rozšíří si slovní zásobu a upevní gramatiku a zároveň získá pozitivní zkušenost z výuky angličtiny, která by jej měla motivovat při dalším studiu. Děti také získají nové poznatky, zkušenosti a nové přátele. Odpolední aktivity sportovního a vzdělávacího charakteru budou vedeny také v angličtině, aby si studenti mohli nadále prohlubovat své jazykové schopnosti.

Kdo se bude o mé dítě starat?

Děti budou po celou dobu pod dohledem dospělé osoby. Vždy zde bude dohlížející učitel a po dobu přestávek a oběda, zde ještě bude odpovědná asistentka. Odpolední aktivity budou vedeny externím specialistou nebo učitelem s odpovídající asistencí.

Co se stane, když dítě onemocní nebo se zraní?

Poprosíme Vás o vyplnění dotazníku a o informování nás o jakýchkoliv zdravotních omezeních, popřípadě přiložení kontaktu na ošetřujícího lékaře. Budeme od Vás potřebovat dvě kontaktní telefonní čísla pro případ nenadálých událostí. V případě, že Vaše dítě onemocní, nebo bude mít malý úraz, Vás budeme neprodleně informovat a konzultovat s Vámi další postup. Po celou dobu bude vždy přítomen asistent, který má kurz první pomoci. Stane-li se něco vážnějšího, neprodleně zavoláme nejdříve záchrannou službu a bezprostředně poté Vás budeme informovat.

Jaký je odpolední program? 

Program je každý týden trochu jiný. Každý týden má své hlavní téma a tomu jsou přizpůsobeny všechny činnosti včetně náplně odpoledních aktivit, které většinou kombinují následující činnosti: sport, vědecké pokusy, divadlo, výtvarné činnosti. Pokud přihlásíte své dítě na více než jeden týden, rozhodně se nudit nebude. 

Co obědy a svačiny?

Každý den bude podáván teplý oběd - hlavní jídlo a dezert. Svačina může obsahovat ovoce, nebo sladké či slané pečivo. Voda a šťáva budou k dispozici po celý den.

Co když má mé dítě speciální dietu?

Informujte nás prosím při zápisu o potravinových alergiích. V případě potřeby speciální diety nás prosím informujte při zápisu a my se pokusíme toto zajistit u dodavatele obědů.

Může si moje dítě přinést vlastní oběd?

Ano může, ve vhodném obalu. V případě vlastní stravy, ale není možné poskytnout slevu z kurzovného. Děti si samozřejmě mohou přinést i vlastní svačinu. Mějte prosím na paměti, že nemáme možnost ohřevu doneseného jídla.

Co musím přinést první den?

 • Prohlášení o zdravotním stavu dítěte (možnost propuknutí infekce), spolu s kopií kartičky pojištěnce. Tyto dokumenty nemusí být podepsány lékařem.
 • Potvrzení, pokud bude Vaše dítě potřebovat některý den/dny odejít dříve než obvykle.
 • V případě nutnosti podávání léků, musí být tyto zřetelně označeny, včetně dávkování.

Mějte prosím na paměti, že bude nutné všechny zmíněné dokumenty předat první den ráno před začátkem kurzu a podepsat prohlášení. Počítejte tedy prosím s časovou rezervou pro vyřízení nutných formalit.

Co si musí dítě přinést s sebou?

 • Sportovní obuv do tělocvičny
 • Sportovní obuv na ven
 • Pohodlné sportovní oblečení vhodné do tělocvičny i na ven
 • Čepici, sluneční brýle, ochranný krém proti slunci
 • Malý batůžek a lahev na pití označené jménem
 • Pero, tužku a pastelky na dopolední výuku

V kolik hodin můžu dítě přivést?

Ráno mezi 08.15 a 09.00. Táborový program začíná v 09.00. První den tábora (v pondělí) doporučujeme přijít o něco dříve, protože musíme provést nezbytné administrativní úkony. 

Pokud vaše dítě bude mít některý den zpoždění, prosím, informujte nás telefonicky na jedno z telefonů přítmo na místě.
T +420 777 492 946 nebo +420 770 134 289

V kolik hodin si můžu dítě vyzvednout?

Děti vyzvedávejte v 17.00. Prosíme, choďte včas, nejpozději v 17:15.

Děti mají program do 16:50, proto v případě, že své dítě potřebujete vyzvednout dříve, je nutné informovat nás telefonicky na jednom z čísel v místě tábora. Podobným způsobem nás informujte také, pokud budete mít zpoždění. T +420 777 492 946 nebo +420 770 134 289

Kontaktní telefony:

V případě, že se dítě ráno opozdí kontaktujte nás:

Kontakt na koordinátora na místě:  +420 777 492 946
+420 770 134 289


Co by děti neměly s sebou nosit?

Jakékoliv drahé věci, řetízky a velké finanční obnosy. Hodnotné věci a veškeré oblečení je nutné opatřit jmenovkou.

Jaké jsou stornovací podmínky?

 • při zrušení registrace do 9. června, obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek 500 Kč.
 • při zrušení registrace po 9. červnu, alespoň 7 dní před začátkem kurzu, obdržíte zpět 50% kurzovného.
 • při zrušení registrace méně než 7 dní před začátkem kurzu - je účtován storno poplatek ve výši 100% kurzovného. 
 • při zrušení registrace ze zdravotních důvodů - později než 7 dní před začátkem kurzu, ale dříve než kurz začne, je účtován storno poplatek 1000 Kč.
 • při zrušení registrace ze zdravotních důvodů – po začátku kurzu (jednotlivého týdne) je účtován poplatek za navštívené hodiny a storno poplatek 50% za nenavštívené dny.
 • při zrušení ze zdravotních důvodů je třeba dodat potvrzení od lékaře. 

V případě, že byste chtěli přenechat místo Vašeho dítěte jinému dítěti, musí toto dítě podstoupit rozřazovací test a bude moci do kurzu nastoupit pouze v případě, že dosáhne požadované úrovně a bude věkově zapadat do dané skupiny. Změny nejsou možné po začátku kurzu.