International experiences YL, image

Procvičování angličtiny se žáky z jiných zemí

Naše kurzy Primary Plus a Secondary Plus spojují více než 30 000 mladých zájemců o angličtinu z více než 40 zemí v bezpečném a přátelském vzdělávacím prostředí. Využíváme možnost propojení učeben v různých zemích do online prostředí, kde žáci komunikují se svými vrstevníky z celého světa.

Tento unikátní zážitek od British Council nabízí vašemu dítěti možnost v praxi uplatnit své schopnosti hovořit cizím jazykem. Během lekcí, které vedou zkušení učitelé, si žáci povídají a navazují kontakty se žáky podobného věku a schopností a získávají tak ještě větší motivaci k učení angličtiny.

Rozvíjení kulturního povědomí ve výuce

Žáci kurzů si dále rozvíjejí sebedůvěru, komunikační dovednosti a prohlubují kulturní znalosti v oblasti vzdělávání. 

Žáci také vidí, jak jim angličtina může zprostředkovat kontakt s lidmi z celého světa, a inspirují se tím, že navazují skutečné mezinárodní vztahy a rozvíjejí životní dovednosti pro život po celém světě.

Tento jedinečný vzdělávací zážitek pod vedením zkušeného učitele poskytuje:

  • novou úroveň sebedúvěry vašeho dítěte při mluvení anglicky,
  • skutečnou motivaci učit se a používat angličtinu i mimo třídu,
  • nezapomenutelný zážitek pro všechny zúčastněné.