Kurz pro bilingvní děti (8-10 let)

Kurz pro děti, pro které je angličtina druhým jazykem

Nabízíme jazykový kurz pro děti ve věku 8 až 10 let, který se zásadně liší od našich ostatních kurzů a který je určen pro děti z dvojjazyčného prostředí. Skupina těchto dětí není početná, ale pomalu se rozrůstá. Tento kurz je určen dětem, které z nějakého důvodu požívají angličtinu přirozeně a nikoli jako cizí jazyk, přičemž není rozhodující, v jaké míře angličtinu ovládají. 

Důvodem může být, že 

 • žijí v České republice a chodí do české školy, ale mají anglicky mluvící rodiče 
 • jejich rodina žila v anglicky mluvící zemi z pracovních důvodů a děti se angličtinu učily v anglicky mluvící škole
 • navštěvují školu v České republice, kde se některé nebo všechny předměty vyučují v angličtině.

Tyto děti mívají dobrý mluvený projev a poslech, ale potřebují se zlepšit ve čtení a psaní. V některých případech se může jednat o děti, které částečně splňují některá z těchto kritérií, ale ovládají oba jazyky a běžný kurz by pro ně byl příliš snadný. 

co se děti v tomto kurzu naučí?

S využitím témat týkajících se světa okolo nás se budeme snažit podporovat přirozenou zvědavost dětí a pomoci jim nacházet vlastní odpovědi na složité otázky.

Budeme používat učebnici Oxford Discover, která obsahuje otázky typu „jak se měří čas?“ nebo „proč lidé píší básně?“, které podněcují vzájemnou spolupráci mezi dětmi. To vše s využitím aktivit podporujících osvojení gramatiky a rozvoj jazykových dovedností.

Informace o kurzu

 • JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

  mírně pokročilí (A2) a vyšší

 • ORGANIZACE VÝUKY

  2 x 60 minut týdně
  Maximálně 14 dětí ve skupině

 • JAK SE PŘIHLÁSIT

  Objednejte své dítě na vstupní test online.

 • CENA

  7.950 Kč
  (Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.)

Kurz pro bilingvní děti
British Council, Praha

úroveň dny čas cena
Bilingual class (A2 a vyšší) středa / pátek 14.45-15.45 7,950 Kč

Term dates 2016-2017

TERMS DATES REGISTRATION
Term 1 19 September - 16 December 2016 from 1 July 2016
Term 2 2 January - 25 March 2017 from 28 November 2016
Term 3 3 April - 29 June 2017 from 15 March 2017